Velkommen til E/F Dybbølhus.

Vi er en forening for Sønder Boulevard 51 og 53 samt Dybbølsgade 36 og 38 – med ca. 60 beboere inklusive vores erhverv – som er byens hotteste Khioskh og byens bedste pizzaria: Itzi Pitzi Pizza.

Foreningen drives af en ejervalgt bestyrelse og vores administrator Deas.

Udover foreningens bestyrelse indgår vi i et fælles gårdlaug – som varetager flere foreningers interesse mhp. at vedligeholde vores fælles gård.

For at tilgå foreningens dokumentarkiv – send en mail til info@dybbolhus. Vi er også på Facebook: E/F Dybbølhus og det er også en følge Gårdlauget på Facebook: Ejerlauget matr.nr.1140